Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα, Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Harbour Heritage Story Telling -HHST

Οι ευρωπαϊκές λιμενικές πόλεις, πλούσιες σε κληρονομιά, σπάνια θεωρούνται καθ’ εαυτού τουριστικοί προορισμοί ενώ συχνά παραμελούνται από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, επαγγελματίες του τουρισμού και από τους ίδιους τους τουρίστες.

Μέσα από μια σειρά δράσεων και κατάρτιση για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, ο στόχος του έργου είναι διπλός :

  • Ο ενστερνισμός της κληρονομιάς αυτής από τους κατοίκους και επαγγελματίες των λιμανιών
  • Η τουριστική αξιοποίηση αυτής της κληρονομιάς, δίνοντας σε αυτές τις πόλεις ένα πιo ελκυστικό χαρακτήρα

Το έργο “Heritage Harbour Story Telling -HHST” κινητοποιεί 6 Ευρωπαίους εταίρους – τουριστικούς οργανισμούς, πολιτιστικούς συλλόγους, εκπαιδευτικούς οργανισμούς – σε 4 ευρωπαϊκές πόλεις.

Οι εργασίες όλων των εταίρων (Γαλλία, Ελλάδα,Ιταλία Κροατία)  θα ενταχθούν σε ένα κοινό ψηφιακό παιδαγωγικό εργαλείο , το οποίο θα μπορεί να διαδοθεί πέρα από το έργο σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις – λιμάνια.

Mαζί με το ΜCE σε αυτό τό έργο…

Tourism office of Bastia –France
Petra Patrimonia -France
IMTIIE -Greece
MEDORO -Italy
PROKULTURA -Croatia