Εκπαίδευση στη φυσική δόμηση  βοηθώντας την κοινότητα

Στόχος: Τα εργαστήρια αλληλεγγύης  Hands for Homes προσφέρουν εκπαίδευση στη χρήση φυσικών υλικών στις κατασκευές, στο πλαίσιο τοπικών οικολογικών εγχειρημάτων που προορίζονται για αγροτικές κοινότητες.

  • Εργαστήριο 1:Ανακαλύψτε τη φυσική δόμηση σε εθελοντική βάση       
  • Εργαστήριο 2:Εκπαιδευτείτε σε τεχνικές φυσικής δόμησης χρησιμοποιώντας ως πρώτες ύλες το χώμα και τον ασβέστη 

 


Ομάδες στόχοι : 

Τα εργαστήρια οργανώνονται σε δύο μέρη:

Εργαστήριο Μέρος 1: ανοιχτό σε όλους (δωρεάν συμμετοχή)

Εργαστήριο Μέρος 2: επαγγελματίες και μελλοντικοί επαγγελματίες στον τομέα των δομικών έργων  (κτίστες, αρχιτέκτονες, μηχανικοί) καθώς και ερασιτέχνες που επιθυμούν να μάθουν νέες τεχνικές για προσωπική τους χρήση (συμμετοχή επί πληρωμή)


Διάρκεια: 3 έως 6 ημέρες (ανάλογα με τα έργα που πρέπει να πραγματοποιηθούν)

Αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα

Έξοδα συμμετοχής 

  • Εργαστήριο 1:  εργαστήρια ανοιχτά και δωρεάν συμμετοχή στους εθελοντές
  • Εργαστήριο 2 : 55€/ημέρα (υπόκειται σε αναπροσαρμογή ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων, τη διάρκεια και την τοποθεσία της εκπαίδευσης · ​​θα ανακοινωθεί πλησιέστερα στις ημερομηνίες υλοποίησης)

Πιστοποίηση: Βεβαίωση συμμετοχής που εκδίδεται από το ΜΚΠ

Για περισσότερες πληροφορίες: info@medcenv.org, προσδιορίζοντας στο θέμα του email σας τον τίτλο της εκπαίδευσης

Aυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε μέσω μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας, βρείτε περισσότερα εδώ.