Μια εκπαίδευση για διαμεσολαβητές κληρονομιάς και εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο διερεύνησης της ερμηνείας της κληρονομιάς για τη δημιουργία βιώσιμων συνεκτικών κοινωνιών και την ανάπτυξη ενεργού πολίτη

Στόχος: να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας σχετικά με την ερμηνεία της κληρονομιάς ως μια τεχνική που διερευνά το πώς οι αξίες (όπως η δημοκρατία, η ισότητα, ο σεβασμός της διαφορετικότητας κ.λπ.) αποτελούν μέρος της κληρονομιάς μας και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ερμηνεία ως τρόπο προώθησης της ενεργού πολίτη.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Αυτή η εκπαίδευση έχει αναπτυχθεί για:

  • Εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τη φυσική και / ή πολιτιστική κληρονομιά
  • Διαμεσολαβητές κληρονομιάς και σχεδιαστές που θέλουν να εμπλέξουν τις τοπικές κοινότητες ως συν-δημιουργούς του έργου τους

Διάρκεια: Η εκπαίδευση περιλαμβάνει 2 διαδικτυακές εισαγωγικές συνεδρίες, ακολουθούμενη από 2 ημέρες δια ζώσης εκπαίδευσης.

Κόστος συμμετοχής: ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων, τη διάρκεια και την τοποθεσία της εκπαίδευσης (θα ανακοινωθεί πιο κοντά στις ημερομηνίες υλοποίησης)

Περισσότερες πληροφορίες: επικοινωνήστε μαζί μας στο info@medcenv.org, προσθέτοντας τον Τίτλο του σεμιναρίου που σας ενδιαφέρει στη γραμμή θέματος.

Aυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε μέσω μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας, βρείτε περισσότερα εδώ