Το έργο αυτό στόχευσε στη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής δυναμικής για την αποκατάσταση και τη διατήρηση ενός σημαντικού στοιχείου της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλείται: της αγροτικής ξηρής πέτρινης κληρονομιά.

Γιατί αυτό το έργο;

Κατασκευές ξιρολιθιάς υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη σε μια ευρεία ποικιλία μορφών, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες τους. Αν και αυτές οι δομές είναι ένα παραδοσιακό χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος σε ολόκληρη την Ευρώπη, αποτελούν μια τεχνογνωσία που είναι τόσο αρχαία όσο και πολύπλοκη αλλά σήμερα κινδυνεύει να εξαφανιστεί εντελώς. Ωστόσο, αυτή η κληρονομιά θα πρέπει να εξεταστεί σε ένα σύγχρονο πλαίσιο- όχι μόνο επειδή εξακολουθεί να υπάρχει στα τοπία και τον πολιτισμό μας- αλλά και επειδή μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που κάνουμε για την αειφόρο ανάπτυξη.

Το ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι για την Ξερολιθιά ανέπτυξε μια σειρά εργαλείων που σχετίζονταν με τους εξής κύριους στόχους:

  • Aναγνώριση και η διατήρηση ενός ευρωπαϊκού επαγγέλματος και των παραδοσιακών πρακτικών γνώσεων την ανάπτυξη και τη βελτίωση της αρχικής και περαιτέρω εκπαίδευσης
  • Προώθηση της ξηρής πέτρινης κατασκευής
  • Διατήρηση της κληρονομιάς ξηρής πέτρας μέσω πιλοτικών ενεργειών στην αποκατάσταση των ξηρών πέτρινων κατασκευών: αυτές οι πραγματικές και επίδειξη ενέργειες στοχεύουν τόσο στη διατήρηση των παραδειγμάτων αυτής της κληρονομιάς υπό απειλή όσο και σε επαγγελματίες με τρένο στις παραδοσιακές τεχνικές, καθώς και στην επικύρωση ενός συνόλου τεχνικών προδιαγραφών για τρεις Τύποι κατασκευής σε ξηρή πέτρα (τοίχο, τροχιά και αγροτικό κτίριο).

 

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος ήταν ένας από τους 6 εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες του έργου μαζί με:

Centre Méditerranéen de l’Environnement, Γαλλία

FODESMA, Δημόσια οργάνωση που υποστηρίζεται από το νησιωτικό Συμβούλιο της Μαγιόρκα της Ισπανίας

Σύνδεσμος για την προστασία του περιβάλλοντος, Τήνος, Ελλάδα

Solway Heritage, Scotland UK

Ecognosia,  Λευκωσία, Κύπρος