Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος θέλει να βοηθήσει τους τοπικούς παράγοντες να προσανατολίσουν καλύτερα τις πολιτικές τους προς μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Μέσω τοπικών και ευρωπαϊκών σχεδίων, δικτύωσης, επαγγελματικής κατάρτισης και μελετών, το Μ.Κ.Π υποστηρίζει τη βελτίωση των δεξιοτήτων, τη διάρθρωση των εταιρικών σχέσεων και την ενίσχυση των τοπικών δραστηριοτήτων.
Isabelle Bouchy
Isabelle Bouchy

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Με έδρα την Αθήνα από το 1987, το 1993 έγινε συνιδρυτής του Μ.Κ.Π.
Έχει μακρά εμπειρία στην υλοποίηση και στον συντονισμό των έργων της ΕΕ, κυρίως στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος, της προστασίας και της βελτίωσης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση και τη συμμετοχή των νέων μέσω ευρωπαϊκών εργαστηρίων αλλά και στην επαγγελματική κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Από το 2015, προάγει και αναπτύσσει προϊόντα εναλλακτικού τουρισμού του Μ.Κ.Π με την συνεργασία τοπικών φορέων..

Isabelle Trinquelle
Isabelle Trinquelle

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

Κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος σχετικά με το Περιβαλλοντικό Δίκαιο, εργάζεται εδώ και 20 χρόνια για την ανάπτυξη και τον συντονισμό των ευρωπαϊκών έργων που ασχολούνται κυρίως με την αειφόρο, τοπική ανάπτυξη. Έχει συμμετάσχει σε ποικίλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ: ​​έρευνα και μελέτη, κατάρτιση, ανάπτυξη ευρωπαϊκών έργων, επικοινωνία έργων ΕΕ, καθώς και αξιολόγηση. Είναι συνεργάτης του Μ.Κ.Π. από το 2001.

Άννυ Κωνσταντοπούλου
Annie Konstantopoulou

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Άννυ με καταγωγή από τη Λευκάδα, ένα ελληνικό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος, προέρχεται από τον εκπαιδευτικό τομέα, έχοντας μια μακρά εμπειρία στη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας. Ενσωματώθηκε στην ομάδα του MΚΠ το 2018 για να συμβάλει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη σχέσεων και εναλλακτικών τουριστικών προορισμών στην Ελλάδα που απευθύνονται σε Γάλλους τουριστικούς πράκτορες.

Κατερίνα Ευαγγελίδη
Katerina Evangelidi

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Κατερίνα είναι απόφοιτος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών με σημαντική επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Επικοινωνίας και των Μέσων. Σε όλη τη μέχρι τώρα καριέρα της, της δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστεί αποτελεσματικά με ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών. Η δημιουργικότητα, ο ενθουσιασμός και ο σεβασμός για τους άλλους τη χαρακτηρίζουν όπως και η συγκέντρωση, το πνεύμα συνεργασίας και ο αποτελεσματικός χειρισμός πολλαπλών εργασιών. Έχει ενταχθεί στο δυναμικό του ΜΚΠ από το 2019.