Το έργο Ιστορίες Ερμηνείας στην αγροτική Ελλάδα-Τα αγροτικά πολιτισμικά τοπία έχει στόχο:

  • Να προβάλλει την άυλη πολιτιστική κληρονομιά που ακόμη υπάρχει στον αγροτικό χώρο της Ελλάδας με έναν ζωντανό τρόπο που θα προκαλέσει ενδιαφέρον και προβληματισμό στο ευρύτερο κοινό αλλά και την τοπική κοινωνία.
  • Να προβάλλει την ξενάγηση ερμηνείας ως εργαλείο ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του βιωματικού τουρισμού.
  • Να διαδώσει την ξενάγηση ερμηνείας στην Ελλάδα, μέσα από καλά παραδείγματα από ήδη εκπαιδευμένους στην ερμηνεία ανθρώπους.

Το 2021 υλοποιούνται δύο ξεναγήσεις ερμηνείας, με τα εξής θέματα: «Η καλλιέργεια του ‘εμείς’ σημαίνει προστασία των κοινών» (Δημητσάνα) και «Οι κύκλοι της ζωής καθορίζουν την πορεία της διαδρομής.» (Κήποι Ζαγορίου).

Τα θέματα επιλέχθηκαν από τις ξεναγούς ερμηνείας, μετά από επιτόπια έρευνα και συνεντεύξεις με πολλά μέλη της τοπικής κοινωνίας. Και στις δύο περιπτώσεις, τα θέματα προβάλλουν αγροτικά στοιχεία των δύο αυτών περιοχών, αναδεικνύοντας τον ρόλο που παίζει ακόμη και σήμερα η άυλη πολιτιστική κληρονομιά στην αγροτική Ελλάδα όχι μόνο στους κατοίκους μιας περιοχής αλλά για όλους μας.

Οι ξεναγήσεις έγιναν για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2021, για μία κλειστή ομάδα προσκεκλημένων οι οποίοι, βιώνοντας οι ίδιοι τί σημαίνει ‘ξενάγηση ερμηνείας’,  στην συνέχεια μεταφέραν την εμπειρία τους στους φορείς που αντιπροσωπεύουν (τοπικές αρχές, επαγγελματίες του πολιτισμού και του τουρισμού, κλπ.).

Οι  ξεναγήσεις θα συνεχίσουν να προβάλλονται και να εφαρμόζονται υπό τις κατάλληλες συνθήκες και μετά το πέρας του συγκεκριμένου προγράμματος ζωντανά, αλλά και μέσα από μία ψηφιακή εφαρμογή που θα δημιουργηθεί για τους σκοπούς του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες και αν ενδιαφέρεστε να οργανώσετε τη δική σας ξενάγηση ερμηνείας, στον τόπο σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος, info@medcenv.org


Το έργο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υλοποιείται με την οικονομική του ενίσχυση.