Ο Δρόμος του Ταχυδρόμου στόχευσε στην ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής των Σφακίων στην Κρήτη, μέσα από την ανάδειξη του  παλιού μονοπατιού του αγροτικού ταχυδρόμου.

Στόχοι του έργου αποτέλεσαν:

  • Η ανάδειξη φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος
  • Η ανάδειξη συλλογικής ιστορίας μέσω της προσωπικής/οικογενειακής αλληλογραφίας
  • Η ευαισθητοποίηση ως προς την πολιτισμική κληρονομιά και το περιβάλλον για την προστασία τους

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ακολουθήθηκε μια σειρά από δράσεις στους παρακάτω τομείς :

  • Ενημέρωση/Προώθηση: εκδηλώσεις ενημέρωσης, ντοκιμαντέρ, τουριστικό τρίπτυχο, ιστοσελίδα, παρουσία σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και σε διεθνή συνέδρια
  • Ευαισθητοποίηση: βιωματικές δράσεις για κατοίκους και παιδιά
  • Διαφύλαξη: χαρτογράφηση, καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, συνεντεύξεις κατοίκων
  • Εκπαίδευση: δημιουργία υλικού και πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα σχολεία της Περιφέρειας, τουριστικό υλικό για τους επαγγελματίες της ξενάγησης και της τουριστικής συνοδείας βουνού και ευαισθητοποίηση τους

Το έργο χρηματοδοτήθηκε  από  το πρόγραμμα «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις, 2018» του Πράσινου Ταμείου.

Μαζί με το ΜΚΠ στην υλοποίηση του έργου, o Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς όπως και η  Πρωτοβουλία για την πολιτισμική κληρονομιά.

Mε την υποστήριξη των:

Δήμος Σφακίων, ΚΠΕ Βάμου, Δ/νση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων, Δασαρχείο Χανίων