Ένα σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους με νέους που αναζητούν μία πολυεπιστημονική και πολυπολιτισμική εκπαιδευτική εργαλειοθήκη αφιερωμένη στην κλιματική αλλαγή στην ευρωμεσογειακή περιοχή για παιδιά ηλικίας 11 έως 15 ετών

Στόχος: Αυτή η εκπαίδευση στοχεύει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς μία πλούσια εκπαιδευτική εργαλειοθήκη που τους επιτρέπει: α. καλύτερη κατανόηση των κλιματολογικών φαινομένων και των επιπτώσεών τους στο τοπικό περιβάλλον β. προωθήσουν ενεργά τη συμμετοχή των μαθητών τους στα τοπικά αλλά και διεθνή κοινά και γ. τη χρήση διαδικτυακών πόρων. 


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Αυτή η εκπαίδευση έχει αναπτυχθεί για:

  • εκπαιδευτικούς που αναζητούν διαδικτυακούς πόρους για να κατανοήσουν τα κλιματικά φαινόμενα και ζητήματα στην περιοχή της Μεσογείου και να ενισχύσουν την ικανότητα των μαθητών τους να ενεργούν στο περιβάλλον τους
  • εκπαιδευτικούς που επιδιώκουν να ενθαρρύνουν την τοπική συμμετοχή των μαθητών και την παγκόσμια προοπτική τους για το φαινόμενο

Διάρκεια: η συνιστώμενη διάρκεια είναι σεμινάρια 2 ημερών x 2 φορές.

Κόστος συμμετοχής: ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων, τη διάρκεια και την τοποθεσία της εκπαίδευσης (θα ανακοινωθεί πιο κοντά στις ημερομηνίες υλοποίησης)

Πιστοποίηση: Θα δοθεί  πιστοποιητικό παρακολούθησης από το ΜΚΠ

Περισσότερες πληροφορίες: επικοινωνήστε μαζί μας στο info@medcenv.org, προσθέτοντας τον Τίτλο του σεμιναρίου που σας ενδιαφέρει στη γραμμή θέματος.

Aυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε μέσω μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας, βρείτε περισσότερα εδώ.