Πρέσβεις των ευρωπαϊκών Υγροβιότοπων (ΑΜΗΕ)

Στόχο του έργου «AMHE» αποτέλεσε η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων αλλά και η επαγγελματική τους αναγνώριση και επανένταξη στην συντήρηση/ φροντίδα των ποταμών και υδροβιότοπων...

STAIRWAY to SDG

Το έργο STAIRWAY to SDG στοχεύει σε εκείνους τους επαγγελματίες οι οποίοι, μέσω του ρόλου τους, μπορούν να ενισχύσουν το μήνυμα και να εμπλέξουν άτομα στην εφαρμογή του προγράμματος SDG...

YES!

Νέοι Ε-πολίτες για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή ακτογραμμή