Ιστορίες Ερμηνείας στην αγροτική Ελλάδα

Το έργο Ιστορίες Ερμηνείας στην αγροτική Ελλάδα-Τα αγροτικά πολιτισμικά τοπία έχει στόχο να προβάλλει την άυλη πολιτιστική κληρονομιά που ακόμη υπάρχει στον αγροτικό χώρο της Ελλάδας

Harbour Heritage Story Telling -HHST

Οι ευρωπαϊκές λιμενικές πόλεις, πλούσιες σε κληρονομιά, σπάνια θεωρούνται καθ’ εαυτού τουριστικοί προορισμοί ενώ συχνά παραμελούνται...

DELPHI

Πώς μπορει η ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς να ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές βασικές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα;

HELPS

Οικολογική αποκατάσταση κτιρίων από εργαστήρια εθελοντών!

Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι για την Ξερολιθιά

Το έργο αυτό στόχευσε στη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής δυναμικής για την αποκατάσταση και τη διατήρηση ενός σημαντικού στοιχείου της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλείται: της αγροτικής ξηρής πέτρινης κληρονομιά