Εργαστήρια Hands for Homes στην Ελλάδα (κοινότητα)

Τα εργαστήρια αλληλεγγύης  Hands for Homes προσφέρουν εκπαίδευση στη χρήση φυσικών υλικών στις κατασκευές, στα πλαίσια τοπικών οικολογικών εγχειρημάτων που προορίζονται για αγροτικές κοινότητες.

Εργαστήρια Ηands for Homes-Εκπαίδευση για εκπαιδευτές

 Με βάση το ευρωπαϊκό πρόγραμμα H.E.L.P.S. και το έργο του δικτύου Hands for Homes επί τρία χρόνια, το ΜΚΠ σας προτείνει ένα σεμινάριο στην οργάνωση και υποστήριξη αλληλέγγυων και συμμετοχικών οικο-εργαστηρίων.

Εργαστήριο πάνω στην ερμηνεία κληρονομιάς για επαγγελματίες του τουρισμού

Μια εκπαίδευση για επαγγελματίες του τουρισμού σχετικά με τον τρόπο εξερεύνησης της ερμηνείας της κληρονομιάς για τη δημιουργία αξέχαστων, πλούσιων σε νόημα και ελκυστικών εμπειριών για τους επισκέπτες.

Εργαστήριο πάνω στην ερμηνεία κληρονομιάς για την πολιτική αγωγή

Μια εκπαίδευση για διαμεσολαβητές κληρονομιάς και εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο διερεύνησης της ερμηνείας της κληρονομιάς για τη δημιουργία βιώσιμων συνεκτικών κοινωνιών και την ανάπτυξη ενεργού πολίτη.