Οι κατευθυντήριες γραμμές του COP21, που εγκρίθηκαν στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015, υπογράμμισαν τη σημασία της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης για την κατανόηση των ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής και της έμφυτης μεταβαλλόμενης συμπεριφοράς, ιδίως μεταξύ των νέων. Αυτή η αυξανόμενη ανησυχία και η μετέπειτα ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων δημιουργούν νέες ανάγκες όσον αφορά τους πόρους διδασκαλίας.

Το Cli.c.k for Schools  πρότεινε ένα εκπαιδευτικό πακέτο με θέμα την κλιματική αλλαγή στην ευρωμεσογειακή περιοχή  το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 11-15 ετών και σε εκπαιδευτικούς.  Η πολυεπιστημονική και πολυπολιτισμική προσέγγισή του βασίστηκε σε μια συνεργασία η οποία αποσκοπούσε στην κινητοποίηση των σχολείων αλλά και φορέων που ειδικεύονται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στην υποστήριξή τους μέσω της άμεσης και ελεύθερης πρόσβασης σε εκπαιδευτικούς πόρους.

Το εκπαιδευτικό πακέτο αποτελείτο από φύλλα δραστηριοτήτων, σχετικούς εκπαιδευτικούς πόρους καθώς και ένα διαδραστικό παιχνίδι με σκοπό:

• να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση των κλιματικών φαινομένων και των προκλήσεων που προκύπτουν στην περιοχή της Μεσογείου
• να ενθαρρύνει τη δράση των μαθητών σε τοπικό επίπεδο αλλά και το άνοιγμα της σκέψης τους σε παγκόσμιο επίπεδο

[button text=”ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” url=”https://medcenv.org/wp/wp-content/uploads/2020/06/Click4Schools_ΓΝΩΣΕΩΝ.pdf” style=”solid” color=”mint”]

[button text=”ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ” url=”https://medcenv.org/wp/wp-content/uploads/2020/06/Click4Schools_ΔΡΑΣΕΙΣ.pdf” style=”solid” color=”mint”]

[button text=”ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ” url=”https://medcenv.org/wp/wp-content/uploads/2020/06/Click4Schools_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.pdfstyle=”solid” color=”mint”]

Τα «συν» του CLICK FOR SCHOOLS
• Εκπαιδευτικοί πόροι οι οποίοι αναδεικνύουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής  στον τόπο που ζουν οι μαθητές
• Ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να δρουν  στο άμεσο περιβάλλον τους
• Ελεύθεροι εκπαιδευτικοί πόροι οι οποίοι αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών  πληροφορίας και επικοινωνιών
• Ανάδειξη της  γεωγραφικής ποικιλότητας του μεσογειακού χώρου: χαρακτηριστικές προκλήσεις  στις παράκτιες, αστικές και αγροτικές περιοχές

Αποτίμηση παιδαγωγικών πρακτικών & παιδαγωγικό υλικό

CLI.C.K FOR SCHOOLS βασίζεται σε ευρω-μεσογειακή εταιρική σχέση από 4 χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία), συμπεριλαμβανομένων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

To έργο είχε επιλεγεί ως παράδειγμα ” Καλής Πρακτικής” από τη γαλλική, εθνική Agency Erasmus+, για το 2020!