Το νέο μας έργο CultourGastronomy υποστηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις προς ένα βιώσιμο γαστρονομικό τουρισμό!

Ο γαστρονομικός τουρισμός ξεπερνά την απλή κατανάλωση τροφίμων και μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες μια εμπειρία που βασίζεται στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά, τον τρόπο ζωής και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Το CultourGastronomy επιδιώκει να ενθαρρύνει τη διατήρηση της γαστρονομικής πολιτιστικής κληρονομιάς προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων και της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι μας;

  • Η ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων των τοπικών  επιχειρήσεων στο γαστρονομικό τουρισμό  για την προώθηση ενός βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού
  • H δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές
  • Η ανάπτυξη βιώσιμης εταιρικής σχέσης μεταξύ αγροτών, παραγωγών τροφίμων και ποτών

Σε ποιούς απευθύνεται το έργο;

  • Μικροί και οικογενειακοί παραγωγοί τοπικών τροφίμων και ποτών
  • Πάροχοι υπηρεσιών τουρισμού που μπορούν να διαφοροποιήσουν και να βελτιώσουν την προσφορά τους μέσω του γαστρονομικού τουρισμού

Μαζί με το ΜΚΠ σε αυτό τό έργο…

Petra Patrimonia -Γαλλία

Universidad de Salamanca– Ισπανία

Intituto Politecnico da Guarda– Πορτογαλία

PAX Rhodopica- Βουλγαρία

Università Politecnica delle Marche– Ιταλία

EN-V-Co-funded-by-the-EU_POS

 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου!

Newsletter 1