Πώς μπορει η ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς να ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές βασικές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα;

Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί για πολλούς από τους πολίτες της ένα αφηρημένο μόρφωμα, συνώνυμο της γραφειοκρατίας και του ακρωτηριασμού των εθνικών συμφερόντων. Οι πολίτες αδυνατούν να συσχετίσουν θέματα περιφερειακών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων, όπως μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς ή φυσικά μνημεία, με την ευρωπαϊκή ιδέα ή τις ευρωπαϊκές αξίες. Στο σημείο αυτό αναλαμβάνει δράση το DELPHI, για „Development of Continuing Professional Development for Heritage Interpretation”, το οποίο αποσκοπεί στην κατάρτιση επαγγελματιών του τομέα της ερμηνείας της πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών και της ταυτότητας σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο.

Το έργο DELPHI είχε στόχο να καταρτίσει ένα πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων κατ’ αντιστοιχία προς το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και με βάση το εν λόγω πλαίσιο προσφέρει προγράμματα μικτής μάθησης με εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ένα σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο του DELPHI πραγματοποιήθηκαν ήδη πιλοτικά μαθήματα. Ως εκ τούτου, το DELPHI άνοιξε νέους δρόμους στον τομέα της ερμηνείας των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών.

Νέο στοιχείο ήταν επίσης η προσπάθεια αντιμετώπισης των «ερμηνευτών» της πολιτιστικής κληρονομιάς υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το εγχείρημα αυτό προσέφερε και στις δύο πλευρές νέα και ενδιαφέροντα ερεθίσματα.

Επιπλέον, το πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο του DELPHI αποτέλεσε μια συμβολή στην επαγγελματική κατάρτιση των «ερμηνευτών» της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Oι εταίροι 

German Institute for Adult Education – Germany

Landcommanderij Alden BiesenGermany

Associazione Culturale Imago Mundi Onlus Italy

Blended Learning Institutions Cooperative (Blinc)Germany

‘Heritage Interpretation’ working group at the Albert-Ludwigs-University FreiburgGermany

Centre for Applied Archeology -United Kingdom