Από την υπερβολική κατανάλωση φυσικών και ενεργειακών πόρων, την άναρχη δόμηση έως την υπερπαραγωγή αποβλήτων και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ο αντίκτυπος του τουρισμού στο περιβάλλον είναι ορατός.

Το ευρωπαϊκό έργο Echo-Tourism μέσω μιας πλατφόρμας κατάρτισης αγκάλιασε μια σειρά, φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων, που ενισχύουν παράλληλα τον τουρισμό.

Απευθύνθηκε σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε οικολογικές πρακτικές: από επαγγελματίες του τουρισμού έως τους ίδιους τους τουρίστες.

Το ECHO-Tourism αφορούσε τοπικούς φορείς που ειδικεύονται στον τουρισμό σε αγροτικές περιοχές:

  • κυρίως μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια κλπ.) ή
  • επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην προβολή μιας περιοχής (τοπικά καταστήματα, υπαίθριες δραστηριότητες  κ.λπ.)

Μέσω μιας σειράς εργαλείων που είχαν ήδη δοκιμαστεί και αποδείξει την αποτελεσματικότητα τους σε συγκεκριμένη περιοχή, το πρόγραμμα στόχευσε στο να αναπτύξουν οι επαγγελματίες νέες ικανότητες και βασικές δεξιότητες για να μειώσουν το οικολογικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων τους.

Οι αλλαγές και οι προσαρμογές που υιοθετήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους συνδυάζουν το χαμηλό  κόστος με την αποτελεσματικότητα.

Το πρόγραμμα είναι άμεσα προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου και ενός online ιστότοπου (με ανταλλαγή πρακτικών, εμπειριών, συμβουλών κλπ.), ενός ΜΟΟC (online εκπαίδευση) καθώς και μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης των ενδιαφερόμενων.

Στην Ελλάδα το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος συνεργάστηκε με το το δίκτυο «ΟΛ.ΚΙΣ» που συγκροτείται από μέλη που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε περιοχές του Κισσάβου- Ολύμπου καθώς και από την περιοχή του Ζαγορίου και των νησιών.

eco-tourism

Μαζί με το ΜCE σε αυτό το έργο…

Les 7 VentsFrance
IniSeo- France
CesieItaly
Udruga BračCroatia

To φυλλάδιό μας για τους τουρίστες!