Το έργο Ecochestnut ήταν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + για τη βιολογική παραγωγή και εμπορία κάστανων. Η αγορά κάστανων της ΕΕ έχει βιώσει μια έντονη αύξηση της ζήτησης για βιολογικά προϊόντα καστανιάς τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτή η ζήτηση δεν ικανοποιείται επαρκώς ως προς τον όγκο των προϊόντων, επομένως πρέπει να βασίζεται σε εισαγωγές εκτός της ΕΕ.

Η συντήρηση του ευρωπαϊκού κάστανου γίνεται μέσω της συνεχούς ανάπτυξης διαύλων ποιότητας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τα τοπικά προϊόντα, συνδυάζοντας τη γεωργία, την ανακάλυψη της κληρονομιάς & το μετασχηματισμό της. Ο βιολογικός τομέας βρίσκεται στην καρδιά αυτού του οικονομικού συστήματος. Για τους ευρωπαίους  καστανοπαραγωγούς, οι γνώσεις και οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσουν και να κατέχουν αφορά πολλαπλές  χρήσεις.

Το πρόγραμμα EcoChestnut στόχευε στην ενίσχυση των επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων των Ευρωπαίων καστανοπαραγωγών για τη βιολογική καλλιέργεια  μέσω μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκμάθησης . 

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει, κατά ένα μέρος, απευθείας σύνδεση σε δωρεάν  πηγές επιμόρφωσης  που επικεντρώνονται σε τεχνικά ζητήματα , στην εμπορία και τη διάνθιση  των δραστηριοτήτων . Περιλαμβάνει όλα τα βήματα όπως “μετατροπή” σε βιολογική καλλιέργεια καστανιάς, στρατηγική μάρκετινγκ, επικοινωνία με  πελάτες, κ.α.

Το έργο στόχευε επίσης στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα κάστανα και τις καστανιές ως μέρος της πολιτιστικής, ιστορικής και τοπικής κληρονομιάς των χωρών μας.

Το EcoChestnut αναπτύχθηκε από 7 εταίρους από τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Βουλγαρία.

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος συνεργάστηκε στην Ελλάδα με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μελίβοιας  «Η Αθανάτη».

 

Oι εταίροι

Petra Patrimonia CorsicaΓαλλία

Universidad de Vigo Ισπανία 

Polytechnic Institute of BragançaΠορτογαλία  

DAKOM- Βουλγαρία  

Mediterranean Centre of Environment-Ελλάδα