Το ευρωπαικό πρόγραμμα ”Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες” είναι ένα πρόγραμμα διακρατικής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει, σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες, την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.

Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης.

Ο επιχειρηματίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται για την επιχείρησή του/ της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για νέες αγορές.

Γνωρίστε την Sabine Pappas, μια νεαρή επιχειρηματία  που συνεργάζεται με το Μεσογειακό Κέντρο του Περιβάλλοντος!

Ανακαλύψτε την εμπειρία που η Sabine μοιράστηκε μαζί μας το 2021 , στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες, ένα πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για περισσότερα: Erasmus Νέοι Eπιχειρηματίες (erasmus-entrepreneurs.eu)