Το EUROTOUR HERITAGE, επικεντρώθηκε σε 7 ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές, θέτει τους ακόλουθους στόχους:

 • ενίσχυση της συμμετοχής των πληθυσμών στις τοπικές πολιτικές ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς·
 • ευαισθητοποίηση των νέων της περιοχής και μύησή τους στα επαγγέλματα της κληρονομιάς·
 • καθορισμός των τοπικών στρατηγικών και των προγραμμάτων τουριστικής ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς·
 • δημιουργία ενός δικτύου προτάσεων πολιτιστικού τουρισμού.

Οι δράσεις που πραγματοποιηθήκαν

 • 7 Συμμετοχικά εργαστήρια για την κληρονομιά, που λειτούργησαν για 10 με 18 μήνες στη βάση τοπικού έργου τουριστικής ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς·
 • 3 ευρωπαϊκά Campus για την κληρονομιά, που ώθησαν 36 νεαρούς Ευρωπαίους να συνεισφέρουν στις εργασίας των Συμμετοχικών εργαστηρίων·
 • 8 εργαστήρια ανταλλαγών όπου συμμετείχαν οι υπεύθυνοι των Συμμετοχικών εργαστηρίων, τα οποία παρείχαν τη δυνατότητα από κοινού χρήσης και ενίσχυσης των ικανοτήτων·
 • 2 σεμινάρια και ένα καταληκτικό συνέδριο στη Μαγιόρκα.

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος ήταν αρμόδιο για την εκπόνηση του μεθοδολογικού οδηγού, σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου (διαθέσιμος σε DVD και διαθέσιμο στο διαδίκτυο)

Επτά εταίροι δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν το έργο EUROTOUR HERITAGE.

Τρεις εταίροι ανέλαβαν την πρωτοβουλία για το έργο και καταθέτουν τις συγκεκριμένες εμπειρίες τους.

 • Association for Participation and Regional Action (APARE) – Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή • Γαλλία
  επικεφαλής του έργου Eurotour Heritage.
  Επικοινωνία: Anne-Gaelle JAY – international[a]apare-gec.org
 • Association Marcovaldo – Πεδεμόντιο • Ιταλία
  Επικοινωνία: Silvia AGNELLO – silvia.agnello[a]marcovaldo.it
 • Eurolocal Mallorca – Μαγιόρκα • Ισπανία
  Επικοινωνία: Josefina SINTES – jsintes[a]conselldemallorca.net

Τέσσερις συνδεδεμένοι εταίροι τους συνόδευσαν στο εγχείρημα: πολιτιστικοί φορείς και φορείς της τοπικής ανάπτυξης καθώς και ΜΚΟ βιώσιμου τουρισμού.

 • BAAT Association – Νοτιοδυτική Ροδόπη • Βουλγαρία
  Επικοινωνία: Lubomir Popiordanov- lpopiordanov[a]gmail.com
 • Δίκτυο ΟΛ-KIΣ– Δίκτυο τουριστικών επιχειρήσεων στην περιοχή του Ολύμπου-Κισσάβου – Θεσσαλία • Ελλάδα
  Επικοινωνία: Αθηνά ΧΑΡΤΑΛΑΜΗ – xartath[a]otenet.gr
 • Association for the Development of the Island “Brač” – Νησί του Brac • Κροατία
  Επικοινωνία: Ivna JAKSIC – ivna.jaksic[a]gmail.com
 • Southern Uplands Partnership – Σκωτία • Ηνωμένο Βασίλειο
  Επικοινωνία: Pip TABOR – piptabor[a]sup.org.uk