Υπάρχει ένα αποτελεσματικό μοντέλο στη Γαλλία όπου οι πολίτες βοηθούν ο ένας τον άλλον να ανακαινίσουν τα σπίτια τους, με την επίβλεψη επαγγελματιών και ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές: Το Chantiers solidaires (εργαστήρια αλληλεγγύης) της ένωσης Enerterre!

Το ευρωπαϊκό έργο HELPS, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, είχε στόχο την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την προσαρμογή και τη μεταφορά της εμπειρίας των εργοταξίων Enerterre. Το Chantiers solidaires Enerterre (εργαστήρια αλληλεγγύης) είχε σκοπό να δημιουργηθούν ευκαιρίες εκτέλεσης εργαστηρίων αποκατάστασης κατοικιών ατόμων που βοηθούν κυρίως άτομα ή κοινότητες που ζουν υπό κακές συνθήκες στέγασης και που ευνοούν τη χρήση και την ανάπτυξη φυσικών και τοπικών υλικών με χαμηλό βαθμό αρνητικών επιπτώσεων και την κατάλληλη τεχνογνωσία. Με την παρουσία τεχνιτών και εκπαιδευτών, οι εθελοντές εκπαιδεύτηκαν στην οικολογική κατασκευή και την οικολογική ανακαίνιση, χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά και τοπικές τεχνικές.

Το έργο HELPS στόχευσε στην προσαρμογή και τη μεταφορά της εμπειρίας της ένωσης Enerterre σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. 

  • Τα εργαστήρια αλληλεγγύης ενισχύουν τη συνοχή σπάζοντας την απομόνωση των ανθρώπων σε επισφάλεια και βελτιώνει το περιβάλλον διαβίωσης τους.
  • προσφέρουν μια μη τυπική μέθοδο κατάρτισης που εποπτεύεται από τεχνίτες.
  • αντιμετωπίζουν την πρόκληση της βελτίωσης της οικίας μέσω της δέσμευσης των ίδιων των κατοίκων και της τοπικής αυτοβοήθειας.
  • συμβάλλουν στη αειφόρο τοπική ανάπτυξη μέσω της προώθησης της οικολογικής οικοδόμησης.

Το έργο HELPS προγραμμάτισε μια σειρά εργαστηρίων κατάρτισης για τη δημιουργία εργαστηρίων αλληλεγγύης.

 

 

Στη διάθεση σας τα εργαλεία τα οποία αναπτύχθηκαν & χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου

 

Η συνεργασία

Στο ευρωπαϊκό αυτό έργο συμμετείχαν 6 τοπικές οργανώσεις από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Les 7 Vents είναι ο συντονιστής του έργου.

Στην Ελλάδα το ΜΚΠ οργάνωσε στις 21.10.20, online συνέδριο με θέμα “Building with natural material with & for People”.