Το έργο ILE Τοπικές πρωτοβουλίες για το περιβάλλον στη Μεσόγειο θεσπίζει μια ευρωμεσογειακή συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την τοπική δημοκρατία. Το έργο ILE, διαμέσου μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης όπου συμμετέχουν εταίροι από τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λίβανο και την Τυνησία, συνδέει την κατάρτιση με την επιτόπια δράση σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές με σκοπό να ενισχυθεί η κινητοποίηση και οι ικανότητες της κοινωνίας των πολιτών της Μεσογείου στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της τοπικής δημοκρατίας.

Το ILE εντοπίζει, στο σύνολο των χωρών του έργου, τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οικο-κοινωνίας των πολιτών, τα εμπόδια όσον αφορά την κινητοποίηση των πολιτών και τις καλές πρακτικές σε αυτόν τον τομέα.

Μεσώ της δημιουργίας του δικτύου ILE στη Μεσόγειο, το έργο δημιουργούσε:

  • Εδαφικοί διάλογοι για το περιβάλλον
    Το ILE εφαρμόζει στα 8 εδάφη του έργου μια συμμετοχική μέθοδο για να αναπτύξει τα τοπικά σχέδια δράσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη
  • Εργαστήρια για Νεαρούς εθελοντές στο πλαίσιο της οικο-κοινωνίας των πολιτών
    Το ILE κινητοποιεί τους νέους, οργανώνοντας αποστολές οικο-εθελοντισμού και ευρωμεσογειακά Campus για το περιβάλλον.
  • Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την οικο-κοινωνία των πολιτών
    Το ILE συμμετέχει στην ενίσχυση των ικανοτήτων δράσης των οργανώσεων του δικτύου στον τομέα της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης μέσα από την ενεργό παιδαγωγική, με τη μορφή εργαστηρίων και ανταλλαγής εμπειριών.

Όλα τα αποτελέσματα του έργου ILE είναι διαθέσιμα στο ILE Guide!

Ζητήστε τον πλήρη οδηγό σε ένα USB!

Οι εταίροι του έργου ILE

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος είναι εταίρος του έργου ILE μαζί με:

APARE_LogoAssociation for Participation and Regional Action -APARE – Provence-Alpes-Côte d’Azur, Γαλλία, Lead partner


Office de l’Environnement de la Corse – Κόρσικα, Γαλλία

AMESCI – Καμπανία – Ιταλία http://www.amesci.org

Association for the Development of Rural Capacities-ADR – ότιος Λίβανος, Λίβανος www.adr.org.lb

Association d’Education Relative à l’Environnement d’Hammamet-AERE – Nabeul, Τυνησία

Association de Sauvegarde de l’Aasis de Chenini-ASOC – Gabes, Τυνησία

Association des Jeunes de Zammour-AJZ –  Medenine, Τυνησία

Δύο συνδεδεμένοι εταίροι στο Μαρόκο και την Αλγερία:

Association de Réflexion d’Echanges et d’Action pour l’Environnement et le Développement – AREA-ED – Αλγερία

Centre Méditerranéen pour l’Environnement et le Développement – CMED – Μαρόκο