Το έργο LandSea απευθύνεται σε φορείς ανάπτυξης παράκτιων περιοχών.

Στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των τοπικών επαγελματίων για μια κοινή ανάπτυξη του αγροτικού και του αλιευτικού τομέα, μέσω καινοτόμων τρόπων προώθησης των τοπικών προϊόντων και δημιουργίας νέων πηγών εισοδήματος.

 

Το έργο περιλαμβάνει

•       Την ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου για την κοινή προώθηση προϊόντων ξηράς-θαλάσσιας και την ανάπτυξη ενός εργαλείου αυτό-αξιολόγησης.

•       Την ανάπτυξη του οδηγού LandSea που θα παρέχει μια μεθοδολογία για το σχεδιασμό, με συμμετοχικό τρόπο, κυκλωμάτων LandSea κατάλληλων για κάθε περιοχή.

•       Την κατασκευή μιας πλατφόρμας μάθησης η οποία θα παρέχει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό.

 

Το έργο απευθύνεται σε

Επαγγελματίες του αγροτικού, θαλάσσιου και τουριστικού τομέα που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την αειφόρο ανάπτυξη και την τοπική συνεργασία.

Εργαζόμενους, αλλά και νέους οι οποίοι συνδέονται με την αγροτική οικονομία και θα ήθελαν να εκπαιδευτούν στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών ικανοτήτων τους.

Εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Κατάρτισης με αντικείμενο την παράκτια και αγροτική δραστηριότητα.


 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαικο πρόγραμμα Erasmus+ της Ε.Ε και υλοποιείται μέσω μιας διεθνούς συνεργασίας που αποτελείται από επτά εταίρους από έξι χώρες: Κύπρο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα.

Μάζι με τον Μεσογειάκο Κέντρο Περιβάλλοντο:

Petra Patrimonia Corsica (PPC)- France

AVA Creations– Βulgaria

Med.O.R.O.– Ιtaly

AgriFood Institute of Aragon (IA2)- Spain

PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS LTD- Cyprus

FAR Maremma-Italy