Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος, Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα