«Οι άνθρωποι που είναι κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά, πολιτικά, θεσμικά ή περιθωριοποιημένοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην κλιματική αλλαγή, καθώς και σε ορισμένες στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού» IPCC – Διακυβερνητική ομάδα για την κλιματική αλλαγή.

Το Social & Nature ήταν ένα έργο που αναπτύσσεται από 6 εταίρους σε 4 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία) για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Σκοπός  του ήταν η πρόληψη και ο μετριασμός των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, μετά από περιβαλλοντικές καταστροφές,  σε ομάδες που είναι ήδη ευάλωτες από κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική άποψη.

Είχε 2 συγκεκριμένους στόχους:

  •         Δημιουργία διακρατικής κοινοπραξίας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την κατάρτιση εκπαιδευτών που εργάζονται στον κοινωνικό τομέα και ενεργούν ως διαμεσολαβητές και διευκολύνουν/βοηθούν ευάλωτες ομάδες.
  •         Δημιουργία απλών και εύκολων διδακτικών εργαλείων για χρήση από εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα.
  •  


Oι εταίροι του έργου, μαζί με τον Μεσογειακο Κέντρο Περιβάλλοντος

IFRTS CORSEFrance  

ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIAItaly 

UNESSABelgium 

IASIS NGOGreece 

ITG CONSEILFrance


Tα Newsletters μας!