Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος έχει αναπτύξει το έργο «ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στην ΕΥΡΩΠΗ» (Women and Active Eco-citisenship in Europe) σε συνδυασμό με 4 συνεργάτες από Ελλάδα, Γαλλία, Βουλγαρία και Δημοκρατία της Τσεχίας.

Λόγω της ελλιπούς παρουσίας των γυναικών στη διαδικασία λήψης απόφασης, τόσο σε εθνικό όσο σε τοπικό επίπεδο, πέντε ΜΚΟ που δουλεύουν για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη σχεδίασαν το έργο με στόχο να προωθηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην ανάπτυξη των τοπικών πολιτικών για το περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στον προσδιορισμό και την προώθηση των επιτυχημένων εμπειριών των γυναικών που ενεργούν στις περιβαλλοντικές ΜΚΟ ή στις τοπικές αυτοδιοίκηση στις 4 χώρες, με τις δυσκολίες και τα επιτεύγματά τους. Συγχρόνως, το πρόγραμμα επιδιώκει στην πληροφόρηση των γυναικών που επιθυμούν να δρουν υπέρ του περιβάλλοντος στο τοπικό επίπεδο, προτείνοντας τους μερικούς τρόπους για προσωπική συμμετοχή.

Ανταλλαγή εμπειριών και προβολή

Η βιντεοσκόπηση έχει χρησιμοποιησεί ως τρόπος καταγραφής και διάδοσης και της εμπειρίας 16 γυναικών (4 ανά χώρα) που δρουν στην ανάπτυξη των τοπικών περιβαλλοντικών πολιτικών και την υλοποίησή τους. Το οπτικοακουστικό υλικό παρουσιάζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αλλά και τα επιτεύγματά τους σε 16 ταινίες μικρού μήκους από τις ίδιες τις γυναίκες και την ομάδα τους, με τη βοήθεια ενός επαγγελματία.

Δείτε την βιντεοταινία 8 λεπτών που εξηγεί το έργο.

Να διαδώσουν αυτές τις παραδειγματικές περιπτώσεις (‘case stories’) και για να διευρύνουν την ανταλλαγή των εμπειριών, έχει γίνει την καταγραφή και σύνταξη περίπου τριάντα καλών περιπτώσεων στις τέσσερεις χώρες.

Οι συνεργάτες του έργου

Centre Méditerranéen de l’Environnement – Γαλλία

 

Association Les Eco Maires – Γαλλία

 

Mediterranean Center of Environment – Ελλάδα

 

YMCA-Gabrovo – Βουλγαρία

 

STEP – Eco-Counselling Network – Δημοκρατία της Τσεχίας

 

Technical support: Karpos – Greece