Добре дошли в средиземноморската учебна платформа за център за околна среда!

Чрез европейско сътрудничество и опит от повече от 25 години в устойчивото развитие на селските райони и популяризирането на местното наследство, MCE разработи няколко учебни пакета по теми, свързани с:

  • Местно устойчиво развитие
  • алтернативен туризъм
  • Наследство и местно развитие.

Тази платформа предоставя на обучителите и обучаващите се достъп до някои от нашите материали за образование и обучение, произтичащи от европейския опит и практики.

Средиземноморски център за околна среда

Укрепване на транснационалните партньорства към местно устойчиво развитие

Сенсибилизиране на младежта, учене за учене и развиване на капацитет в Гърция и в чужбина