Καλώς ορίσατε στην πλατφόρμα εκμάθησης του Μεσογειακού Κέντρου Περιβάλλοντος!

Μέσω των ευρωπαϊκών συνεργασιών και μιας εμπειρίας άνω των 25 ετών στην αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου και την προώθηση της τοπικής κληρονομιάς, το MΚΠ ανέπτυξε διάφορα εκπαιδευτικά πακέτα σε θέματα σχετικά

  • Τοπική βιώσιμη ανάπτυξη
  • Εναλλακτικός τουρισμός
  • Κληρονομιά και τοπική ανάπτυξη

Αυτή η πλατφόρμα παρέχει στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους πρόσβαση σε μέρος του υλικού εκπαίδευσης και κατάρτισης που προκύπτει από ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και πρακτικές.

Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος

Ενίσχυση των διακρατικών εταιρικών σχέσεων προς την τοπική αειφόρο ανάπτυξη

Ευαισθητοποίηση των νέων, ενίσχυση της μάθησης και ανάπτυξη ικανοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό