Καλώς ορίσατε στην πλατφόρμα εκμάθησης του Μεσογειακού Κέντρου Περιβάλλοντος!

Μέσω της ευρωπαϊκής συνεργασίας και μιας εμπειρίας άνω των 25 ετών στην αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου και την προώθηση της τοπικής κληρονομιάς, το MCE ανέπτυξε διάφορα εκπαιδευτικά πακέτα σε θέματα σχετικά

  • Τοπική βιώσιμη ανάπτυξη
  • Εναλλακτικός τουρισμός
  • Κληρονομιά και τοπική ανάπτυξη.

Αυτή η πλατφόρμα παρέχει στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους πρόσβαση σε μέρος του υλικού εκπαίδευσης και κατάρτισης, που προκύπτει από την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και πρακτικές.

Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος

Ενίσχυση των διεθνικών εταιρικών σχέσεων προς την τοπική αειφόρο ανάπτυξη

Ευαισθητοποίηση της νεολαίας, εκμάθηση της μάθησης και ανάπτυξη ικανοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό