Αειφόρος τοπική ανάπτυξη

Βοηθούμε τους τοπικούς φορείς στην προσπάθεια τους προς μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, μέσω Ευρωπαϊκών συνεργασιών, ανταλλαγών εμπειριών, επαγγελματικής κατάρτισης και τοπικών δραστηριοτήτων.

Eco Hosting.net

Αειφόρος ανάπτυξη, Οικοκοινωνία, Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Το έργο Eco Hosting.net στοχεύει στην ενίσχυση της κατάρτισης  σχετικά με θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και στην ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης  για τα τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται σε πιο απομονωμένες, φυσικές , περιοχές στην Ευρώπη.

Πρέσβεις των ευρωπαϊκών Υγροβιότοπων (ΑΜΗΕ)

Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα, Οικοκοινωνία, Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Στόχο του έργου «AMHE» αποτελεί η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων αλλά και η επαγγελματική τους αναγνώριση και επανένταξη στην συντήρηση/ φροντίδα των ποταμών και υδροβιότοπων…

STAIRWAY to SDG

Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα, Οικοκοινωνία

Το έργο STAIRWAY to SDG στοχεύει σε εκείνους τους επαγγελματίες οι οποίοι, μέσω του ρόλου τους, μπορούν να ενισχύσουν το μήνυμα και να εμπλέξουν άτομα στην εφαρμογή του προγράμματος SDG…