Αειφόρος τοπική ανάπτυξη

Βοηθούμε τους τοπικούς φορείς στην προσπάθεια τους προς μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, μέσω Ευρωπαϊκών συνεργασιών, ανταλλαγών εμπειριών, επαγγελματικής κατάρτισης και τοπικών δραστηριοτήτων.

STAIRWAY to SDG

Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα

Το έργο STAIRWAY to SDG στοχεύει σε εκείνους τους επαγγελματίες οι οποίοι, μέσω του ρόλου τους, μπορούν να ενισχύσουν το μήνυμα και να εμπλέξουν άτομα στην εφαρμογή του προγράμματος SDG…