Αειφόρος τοπική ανάπτυξη

Βοηθούμε τους τοπικούς φορείς στην προσπάθεια τους προς μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, μέσω Ευρωπαϊκών συνεργασιών, ανταλλαγών εμπειριών, επαγγελματικής κατάρτισης και τοπικών δραστηριοτήτων.

Ευρωπαικό Σταυροδρόμι για την Ξερολιθιά

Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα, Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Το έργο αυτό στόχευσε στη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής δυναμικής για την αποκατάσταση και τη διατήρηση ενός σημαντικού στοιχείου της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλείται: της αγροτικής ξηρής πέτρινης κληρονομιά

LandSea

Αειφόρος ανάπτυξη, Οικοκοινωνία

Tο έργο LandSea προήλθε από την κοινή διαπίστωση πως υπάρχει αδυναμία των παραγόντων της Περιφέρειας να αναπτύξουν παραδοσιακές δραστηριότητες στην στεριά και την θάλασσα…

ΑΤRE

Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα, Οικοκοινωνία

Tο έργο ATRE αφορά στη συμμετοχή τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής…

ΕCOoils

Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα

Το έργο EcoΟils υποστηρίζει την κατάρτιση των ευρωπαίων επαγγελματιών στην καλλιέργεια και μετασχηματισμό των αρωματικών φυτών προς μια ποιοτική, βιολογική παραγωγή

Eco Hosting.net

Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα

Το έργο Eco Hosting.net στοχεύει στην ενίσχυση της κατάρτισης  σχετικά με θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και στην ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης  για τα τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται σε πιο απομονωμένες, φυσικές , περιοχές στην Ευρώπη.