Η φιλοσοφία μας

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος συμβάλλει σε έργα βιώσιμου τουρισμού. Με βάση τα πιστεύω μας, συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε τους επαγγελματίες του αγροτικού τουρισμού στην Ελλάδα και συμβάλλουμε στην ανάπτυξη τοπικών έργων βιώσιμου τουρισμού.

Ανακαλύψτε περιοχές…

….

Creating Destinations

Eπιλέξτε πώς θα ταξιδέψετε…

….
….
Choosing Tourism Packages