Ευαισθητοποίηση των νέων

Η νεολαία είναι μια προτεραιότητα του ΜΚΠ από την ίδρυση του, το 1992. Προωθούμε τη συμμετοχή των νέων στα ευρωπαϊκά μας προγράμματα για να τους προσφέρουμε μια διεθνική, ανθρώπινη και επαγγελματική εμπειρία.

Cli.c.k for Schools
Εργα, Ευαισθητοποίηση νέων

Cli.c.k for Schools