Ευαισθητοποίηση των νέων

Η νεολαία είναι μια προτεραιότητα του ΜΚΠ από την ίδρυση του, το 1992. Προωθούμε τη συμμετοχή των νέων στα ευρωπαϊκά μας προγράμματα για να τους προσφέρουμε μια διεθνική, ανθρώπινη και επαγγελματική εμπειρία.

Πρέσβεις των ευρωπαϊκών Υγροβιότοπων (ΑΜΗΕ)

Αειφόρος ανάπτυξη, Ευαισθητοποίηση νέων, Οικοκοινωνία, Τα νέα μας, Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Στόχο του έργου «AMHE» αποτελεί η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων αλλά και η επαγγελματική τους αναγνώριση και επανένταξη στην συντήρηση/ φροντίδα των ποταμών και υδροβιότοπων…

Cli.c.k for Schools

Εργα, Ευαισθητοποίηση νέων

Το Cli.c.k for Schools  προτείνει ένα εκπαιδευτικό πακέτο με θέμα την κλιματική αλλαγή στην ευρωμεσογειακή περιοχή  το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 11-15 ετών και σε εκπαιδευτικούς