Μέσω τοπικών, εθνικών, ευρωπαϊκών έργων, το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος προωθεί το ευρώ-μεσογειακό διάλογο αναπτύσσοντας κοινές δράσεις και προάγοντας τον αμοιβαίο σεβασμό του πολιτισμού του κάθε μέρους.

Δείτε το φυλλάδιο μας!

Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά

Τα έργα μας

Αειφόρος τοπική ανάπτυξη

Τα έργα μας

Δράσεις για τους Νέους

Τα έργα μας

Κοινωνία των πολιτών

Τα έργα μας