Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα, Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

ΕcoOils


H παγκόσμια ζήτηση για τα καλλυντικά και τα προϊόντα ευεξίας αυξάνεται, οδηγώντας σε ισχυρή ανάπτυξη την παραγωγή αρωματικών φυτών σε ευρεία κλίμακα. 

Η συντήρηση και η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα παραγωγής και μεταποίησης φυτών που απαιτεί την ενίσχυση της ποιότητας των οργανικών και φυσικών πρακτικών -που πληρούν τις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών- συμβάλλει παράλληλα στην προφύλαξη του περιβάλλοντος και την κερδοφορία των παραγωγών. 

Το έργο EcoΟils, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +, υποστηρίζει την κατάρτιση των ευρωπαίων επαγγελματιών στην καλλιέργεια και στον μετασχηματισμό των αρωματικών φυτών προς μια ποιοτική βιολογική παραγωγή. 

Ομάδες-στόχοι του έργου αποτελούν οι: 

  • Καλλιεργητές Αρωματικών Φυτών που ενδιαφέρονται για βιολογική παραγωγή
  • Παραγωγοί αποσταγμάτων και αιθέριων ελαίων 
  • Εκπαιδευτές γεωργικών παραγωγών στον τομέα Αρωματικών Φυτών και Αιθέριων Ελαίων
  • Νέοι επιχειρηματίες που εισέρχονται στην παραγωγή αυτή

Η εκπαίδευση θα επικεντρωθεί στην:

  • Δημιουργία νέων ικανοτήτων της ομάδας στόχου μέσω ενός διαδικτυακού προγράμματος εκμάθησης που είναι προσαρμοσμένο και σχεδιασμένο ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες της
  • Επέκταση των παιδαγωγικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στον γεωργικό τομέα, επιτρέποντάς τους να παραδώσουν ψηφιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. 

Tο έργο EcoOils βασίζεται στις ικανότητες και την εμπειρία 6 ευρωπαίων εταίρων από 5 χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία)

Μαζί με το ΜΚΠ

CDE Petra Patrimonia – Γαλλία

Université Européenne des Saveurs et Senteurs – Γαλλία

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – Ισπανία

Molise verso il 2000 scrl – Ιταλία

AVA Creations Foundation – Bουλγαρία