Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος θέλει να βοηθήσει τους τοπικούς παράγοντες να προσανατολίσουν καλύτερα τις πολιτικές τους προς μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Μέσω τοπικών και ευρωπαϊκών σχεδίων, δικτύωσης, επαγγελματικής κατάρτισης και μελετών, το Μ.Κ.Π υποστηρίζει τη βελτίωση των δεξιοτήτων, τη διάρθρωση των εταιρικών σχέσεων και την ενίσχυση των τοπικών δραστηριοτήτων.

 

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ