Η ομάδα μας

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος θέλει να βοηθήσει τους τοπικούς παράγοντες να προσανατολίσουν καλύτερα τις πολιτικές τους προς μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Μέσω τοπικών και ευρωπαϊκών σχεδίων, δικτύωσης, επαγγελματικής κατάρτισης και μελετών, το Μ.Κ.Π υποστηρίζει τη βελτίωση των δεξιοτήτων, τη διάρθρωση των εταιρικών σχέσεων και την ενίσχυση των τοπικών δραστηριοτήτων.

Το Μ.Κ.Π έχει αναπτύξει μια δυνατή εμπειρία στην ανάπτυξη του αειφόρου αγροτικού τουρισμού.

Isabelle
Isabelle Bouchy
Director

Based in Athens since 1987 and co-founder of the MCE since 1993. She has a long experience in EU projects implementation and coordination, mainly in the field of natural environment and architectural heritage protection and enhancement. She gives special attention to education and youth involvement through European workshops, but also to professional training and public awareness. Since 2015, she is developing for the MCE alternative tourism products with local actors.

Isabelle
Isabelle Trinquelle
European projects

PhD on Environmental Law. She is working since more than 20 years on European project development and coordination, mainly dealing with Sustainable local development. She has been involved in wide variety of activities relating to EU environmental policy implementation: research and study, training, European project development, EU projects’ communication, as well as project evaluation. She is collaborator of the MCE since 2001.

Annie
Annie Konstantopoulou
Alternative Tourism officer

Annie is from Lefkada, a Greek island in the Ionian Sea, and comes from the educational sector, having a strong experience in teaching French language. She joined the MCE's team in 2018 to contribute to the design and the development of solidarity and alternative tourism destinations in Greece, for French TOs.

Katerina
Katerina Evangelidi
Communication Manager

Katerina, is a graduate of the Department of Communication and Mass Media of the National University of Athens and has an extensive professional experience in the field of Communication and Μedia. Throughout her career so far, she has been given the opportunity to work effectively with people of different cultures. Creativity, enthusiasm and respect for others are qualities that characterize her as well as one-pointedness, spirit of co-operation & efficient handling of multiple tasks. She has joined MCE since 2019