Μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα και με εμπειρία πάνω από 25 χρόνια στην αγροτική ανάπτυξη και στην προώθηση της τοπικής κληρονομιάς, το MCE, μέσο την Η επίΓΝΩΣΗ (Center for Learning & Training), έχει αναπτύξει αρκετά πακέτα επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα που σχετίζονται με τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και την τοπική ανάπτυξη. Όντας πεπεισμένοι για τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η νεολαία στην προώθηση της αειφορίας και της ειρήνης στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο, ο οργανισμός μας αναπτύσσει προγράμματα κατάρτισης και εκμάθησης προσαρμοσμένα στο νέο κοινό.

 

Ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των νέων

Η επίΓΝΩΣΗ αναπτύσσει εκπαιδευτικές μεθόδους και υλικό βασισμένο στη μάθηση από την εμπειρία και τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές. Οι δραστηριότητες κατάρτισης παρέχονται μέσω ομαδικής και συλλογικής δραστηριότητας.

Τα προγράμματά μας

Επαγγελματική Κατάρτιση

Η επίΓΝΩΣΗ προτείνει τακτική επαγγελματική κατάρτιση μέσω σεμιναρίων, επισκέψεων μελέτης και εργαστηρίων σε διάφορα θέματα σχετικά με:

  • Προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Τοπική αειφόρος ανάπτυξη
  • Εναλλακτικός τουρισμός

Τα προγράμματά μας