Οικο-κοινωνία

Μέσω ευρωμεσογειακών συνεργασιών, υποστηρίζουμε την ενίσχυση της κινητοποίησης και των ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της τοπικής δημοκρατίας.

Stairway to SDG 3.0

Εργα, Οικοκοινωνία

Το Stairway to SDG 3.0 θέλει να διατηρήσει και να προωθήσει μια διεπιστημονική και τεχνολογική προσέγγιση, προκειμένου να προετοιμάσει και να εκπαιδεύσει τους «Δημιουργούς Βιωσιμότητας»…

LandSea

Αειφόρος ανάπτυξη, Οικοκοινωνία

Tο έργο LandSea προήλθε από την κοινή διαπίστωση πως υπάρχει αδυναμία των παραγόντων της Περιφέρειας να αναπτύξουν παραδοσιακές δραστηριότητες στην στεριά και την θάλασσα…

ΑΤRE

Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα, Οικοκοινωνία

Tο έργο ATRE αφορά στη συμμετοχή τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής…

STAIRWAY to SDG

Εργα, Οικοκοινωνία

Το έργο STAIRWAY to SDG στοχεύει σε εκείνους τους επαγγελματίες οι οποίοι, μέσω του ρόλου τους, μπορούν να ενισχύσουν το μήνυμα και να εμπλέξουν άτομα στην εφαρμογή του προγράμματος SDG…