Τα νέα μας, Χωρίς Κατηγορία

«Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης»

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ταύρου σας προσκαλούν στην συνάντηση με θέμα:
«Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης»
που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2022, 7.00-9.00μμ, στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑ.Λ Ταύρου, Εσταυρωμένου 5, Ταύρος-Αθήνα.

Ανακαλύψτε  τους  17 στόχους για την  Βιώσιμη Ανάπτυξη , την σημασία που έχουν για την εκπαίδευση και παράλληλα τα εργαλεία που προσφέρει το ευρωπαϊκό έργο «Stairway to SDG».

Οι Στόχοι για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDG) αποτελούν μέρος μιας παγκόσμιας ατζέντας η οποία μπορεί να πετύχει μόνο εφόσον γίνει αποδεκτή από όλους τους κοινωνικούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών. Η επιτυχία και η διατήρηση της βιώσιμης ανάπτυξης συνδέεται άμεσα με τις μελλοντικές γενιές. Συνεπώς ο τομέας της ΕΕΚ, ο οποίος είναι ειδικά προσανατολισμένος στην αγορά εργασίας, μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό.

Το έργο «Stairway to SDG» που πραγματοποιείται με την συγχρηματοδότηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Εrasmus + της Ε.Ε, στοχεύει να εμπνεύσει τους εκπαιδευτικούς της επαγγελματικής κατάρτισης έτσι ώστε να συμβάλουν στην προώθηση των στόχων αυτών.

Κατά τη διάρκεια 2,5 ετών, 5 εταίροι από Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ελλάδα και  Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν αναπτύξει μια καινοτόμα, ηλεκτρονική πλατφόρμα γεμάτη γνώσεις, δραστηριότητες και εργαλεία αυτό-αξιολόγησης για να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς επαγγελματικής κατάρτισης σε αυτή την προσπάθεια.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης