Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Η διάσωση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής μας, διατηρεί ζωντανή τη μνήμη και την ταυτότητα της περιοχής στην οποία ζούμε, και βοηθά τη συνέχιση βιώσιμων δραστηριοτήτων.

Ευρωπαικό Σταυροδρόμι για την Ξερολιθιά

Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα, Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Το έργο αυτό στόχευσε στη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής δυναμικής για την αποκατάσταση και τη διατήρηση ενός σημαντικού στοιχείου της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλείται: της αγροτικής ξηρής πέτρινης κληρονομιά

Πρέσβεις των ευρωπαϊκών Υγροβιότοπων (ΑΜΗΕ)

Εργα, Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Στόχο του έργου «AMHE» αποτέλεσε η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων αλλά και η επαγγελματική τους αναγνώριση και επανένταξη στην συντήρηση/ φροντίδα των ποταμών και υδροβιότοπων…