Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Η διάσωση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής μας, διατηρεί ζωντανή τη μνήμη και την ταυτότητα της περιοχής στην οποία ζούμε, και βοηθά τη συνέχιση βιώσιμων δραστηριοτήτων.

Ο Δρόμος του Ταχυδρόμου
Ευαισθητοποίηση νέων, Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Ο Δρόμος του Ταχυδρόμου