Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Η διάσωση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής μας, διατηρεί ζωντανή τη μνήμη και την ταυτότητα της περιοχής στην οποία ζούμε, και βοηθά τη συνέχιση βιώσιμων δραστηριοτήτων.

Πρέσβεις των ευρωπαϊκών Υγροβιότοπων (ΑΜΗΕ)

Εργα, Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Στόχο του έργου «AMHE» αποτελεί η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων αλλά και η επαγγελματική τους αναγνώριση και επανένταξη στην συντήρηση/ φροντίδα των ποταμών και υδροβιότοπων…