Τα νέα μας

EcoOils-Nέο έργο!

Τα νέα μας

Το έργο EcoΟils υποστηρίζει την κατάρτιση των ευρωπαίων επαγγελματιών στην καλλιέργεια και στον μετασχηματισμό των αρωματικών φυτών προς μια ποιοτική, βιολογική παραγωγή