Τα νέα μας

Πρέσβεις των ευρωπαϊκών Υγροβιότοπων (ΑΜΗΕ)

Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα, Οικοκοινωνία, Τα νέα μας, Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Στόχο του έργου «AMHE» αποτελεί η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων αλλά και η επαγγελματική τους αναγνώριση και επανένταξη στην συντήρηση/ φροντίδα των ποταμών και υδροβιότοπων…

Νέο Erasmus+ έργο για τη βιολογική καλλιέργεια κάστανου

Τα νέα μας

Το έργο EcoChestnut, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +, στοχεύει στην ενίσχυση των επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων των Ευρωπαϊκών καστανοπαραγωγών για τη βιολογική καλλιέργεια  μέσω μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκμάθησης .

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει, κατά ένα μέρος, απευθείας σύνδεση σε δωρεάν  πηγές επιμόρφωσης  που επικεντρώνονται σε τεχνικά ζητήματα , στην εμπορία και τη διάνθιση  των δραστηριοτήτων . Περιλαμβάνει όλα τα βήματα όπως “μετατροπή” σε βιολογική καλλιέργεια καστανιάς, στρατηγική μάρκετινγκ, επικοινωνία με  πελάτες, κ.α.

Νέο έργο: Eco Hosting.net!

Τα νέα μας

Το έργο Eco Hosting.net στοχεύει στην ενίσχυση της κατάρτισης σχετικά με θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και στην ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης  για τα τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται σε πιο απομονωμένες, φυσικές , περιοχές στην Ευρώπη.