Τα νέα μας

Πρέσβεις των ευρωπαϊκών Υγροβιότοπων (ΑΜΗΕ)

Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα, Οικοκοινωνία, Τα νέα μας, Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Στόχο του έργου «AMHE» αποτελεί η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων αλλά και η επαγγελματική τους αναγνώριση και επανένταξη στην συντήρηση/ φροντίδα των ποταμών και υδροβιότοπων…

Νέο Erasmus+ έργο για τη βιολογική καλλιέργεια κάστανου

Τα νέα μας

Το έργο EcoChestnut, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +, στοχεύει στην ενίσχυση των επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων των Ευρωπαϊκών καστανοπαραγωγών για τη βιολογική καλλιέργεια  μέσω μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκμάθησης .

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει, κατά ένα μέρος, απευθείας σύνδεση σε δωρεάν  πηγές επιμόρφωσης  που επικεντρώνονται σε τεχνικά ζητήματα , στην εμπορία και τη διάνθιση  των δραστηριοτήτων . Περιλαμβάνει όλα τα βήματα όπως “μετατροπή” σε βιολογική καλλιέργεια καστανιάς, στρατηγική μάρκετινγκ, επικοινωνία με  πελάτες, κ.α.