Επίγνωση

Σεμινάριο εργαλείων για την Κλιματική αλλαγή (δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Επίγνωση, Ευαισθητοποίηση νέων

Ένα σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους με νέους που αναζητούν μία πολυεπιστημονική και πολυπολιτισμική εκπαιδευτική εργαλειοθήκη αφιερωμένη στην κλιματική αλλαγή στην ευρωμεσογειακή περιοχή για παιδιά ηλικίας 11 έως 15 ετών

YCARHe-Συμμετοχή της νεολαίας στην αγροτική κληρονομιά

Επίγνωση, Ευαισθητοποίηση νέων

Ένα σεμινάριο για εργαζόμενους με τους νέους και εμψυχωτές κληρονομιάς που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν την τοπική αγροτική κληρονομιά ως διέξοδο για την ευαισθητοποίηση, την ενδυνάμωση και την πολιτική αγωγή των νέων

Εργαστήρια Ηands for Homes-Εκπαίδευση για εκπαιδευτές

Επαγγελματική Κατάρτιση, Επίγνωση

 Με βάση το ευρωπαϊκό πρόγραμμα H.E.L.P.S. και το έργο του δικτύου Hands for Homes επί τρία χρόνια, το ΜΚΠ σας προτείνει ένα σεμινάριο στην οργάνωση και υποστήριξη αλληλέγγυων και συμμετοχικών οικο-εργαστηρίων.

Εργαστήριο πάνω στην ερμηνεία κληρονομιάς για επαγγελματίες του τουρισμού

Επαγγελματική Κατάρτιση, Επίγνωση

Μια εκπαίδευση για επαγγελματίες του τουρισμού σχετικά με τον τρόπο εξερεύνησης της ερμηνείας της κληρονομιάς για τη δημιουργία αξέχαστων, πλούσιων σε νόημα και ελκυστικών εμπειριών για τους επισκέπτες.

Εργαστήριο πάνω στην ερμηνεία κληρονομιάς για την πολιτική αγωγή

Επαγγελματική Κατάρτιση, Επίγνωση

Μια εκπαίδευση για διαμεσολαβητές κληρονομιάς και εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο διερεύνησης της ερμηνείας της κληρονομιάς για τη δημιουργία βιώσιμων συνεκτικών κοινωνιών και την ανάπτυξη ενεργού πολίτη.