Ευαισθητοποίηση νέων

Σεμινάριο εργαλείων για την Κλιματική αλλαγή (δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Επίγνωση, Ευαισθητοποίηση νέων

Ένα σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους με νέους που αναζητούν μία πολυεπιστημονική και πολυπολιτισμική εκπαιδευτική εργαλειοθήκη αφιερωμένη στην κλιματική αλλαγή στην ευρωμεσογειακή περιοχή για παιδιά ηλικίας 11 έως 15 ετών

YCARHe-Συμμετοχή της νεολαίας στην αγροτική κληρονομιά

Επίγνωση, Ευαισθητοποίηση νέων

Ένα σεμινάριο για εργαζόμενους με τους νέους και εμψυχωτές κληρονομιάς που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν την τοπική αγροτική κληρονομιά ως διέξοδο για την ευαισθητοποίηση, την ενδυνάμωση και την πολιτική αγωγή των νέων