Εργα

Ευρωπαικό Σταυροδρόμι για την Ξερολιθιά

Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα, Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Το έργο αυτό στόχευσε στη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής δυναμικής για την αποκατάσταση και τη διατήρηση ενός σημαντικού στοιχείου της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλείται: της αγροτικής ξηρής πέτρινης κληρονομιά

Stairway to SDG 3.0

Εργα, Οικοκοινωνία

Το Stairway to SDG 3.0 θέλει να διατηρήσει και να προωθήσει μια διεπιστημονική και τεχνολογική προσέγγιση, προκειμένου να προετοιμάσει και να εκπαιδεύσει τους «Δημιουργούς Βιωσιμότητας»…

LandSea

Αειφόρος ανάπτυξη, Οικοκοινωνία

Tο έργο LandSea προήλθε από την κοινή διαπίστωση πως υπάρχει αδυναμία των παραγόντων της Περιφέρειας να αναπτύξουν παραδοσιακές δραστηριότητες στην στεριά και την θάλασσα…

ΑΤRE

Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα, Οικοκοινωνία

Tο έργο ATRE αφορά στη συμμετοχή τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής…

ΕCOoils

Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα

Το έργο EcoΟils υποστηρίζει την κατάρτιση των ευρωπαίων επαγγελματιών στην καλλιέργεια και μετασχηματισμό των αρωματικών φυτών προς μια ποιοτική, βιολογική παραγωγή

Eco Hosting.net

Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα

Το έργο Eco Hosting.net στοχεύει στην ενίσχυση της κατάρτισης  σχετικά με θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και στην ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης  για τα τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται σε πιο απομονωμένες, φυσικές , περιοχές στην Ευρώπη.

Πρέσβεις των ευρωπαϊκών Υγροβιότοπων (ΑΜΗΕ)

Εργα, Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Στόχο του έργου «AMHE» αποτέλεσε η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων αλλά και η επαγγελματική τους αναγνώριση και επανένταξη στην συντήρηση/ φροντίδα των ποταμών και υδροβιότοπων…