Αειφόρος ανάπτυξη

ΑΤRE

Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα, Οικοκοινωνία

Tο έργο ATRE αφορά στη συμμετοχή τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής…

ΕCOoils

Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα

Το έργο EcoΟils υποστηρίζει την κατάρτιση των ευρωπαίων επαγγελματιών στην καλλιέργεια και μετασχηματισμό των αρωματικών φυτών προς μια ποιοτική, βιολογική παραγωγή

Eco Hosting.net

Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα

Το έργο Eco Hosting.net στοχεύει στην ενίσχυση της κατάρτισης  σχετικά με θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και στην ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης  για τα τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται σε πιο απομονωμένες, φυσικές , περιοχές στην Ευρώπη.