Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Πρέσβεις των ευρωπαϊκών Υγροβιότοπων (ΑΜΗΕ)

Εργα, Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Στόχο του έργου «AMHE» αποτελεί η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων αλλά και η επαγγελματική τους αναγνώριση και επανένταξη στην συντήρηση/ φροντίδα των ποταμών και υδροβιότοπων…