Χωρίς Κατηγορία

Νέο έργο: Eco Hosting.net!

Χωρίς Κατηγορία

Το έργο Eco Hosting.net στοχεύει στην ενίσχυση της κατάρτισης σχετικά με θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και στην ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης  για τα τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται σε πιο απομονωμένες, φυσικές , περιοχές στην Ευρώπη.