Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα, Οικοκοινωνία

ECHO-Tourism

Από την υπερβολική κατανάλωση φυσικών και ενεργειακών πόρων, την άναρχη δόμηση έως την υπερπαραγωγή αποβλήτων και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ο αντίκτυπος του τουρισμού στο περιβάλλον είναι ορατός.

Το ευρωπαϊκό έργο Echo-Tourism μέσω μιας πλατφόρμας κατάρτισης αγκαλιάζει μια σειρά, φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων, που ενισχύουν παράλληλα τον τουρισμό.

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε οικολογικές πρακτικές: από επαγγελματίες του τουρισμού έως τους ίδιους τους τουρίστες.

Το ECHO-Tourism αφορά τοπικούς φορείς που ειδικεύονται στον τουρισμό σε αγροτικές περιοχές:

  • κυρίως μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια κλπ.) ή
  • επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην προβολή μιας περιοχής (τοπικά καταστήματα, υπαίθριες δραστηριότητες  κ.λπ.)

Μέσω μιας σειράς εργαλείων που έχουν ήδη δοκιμαστεί και αποδείξει την αποτελεσματικότητα τους σε συγκεκριμένη περιοχή, το πρόγραμμα στοχεύει στο να αναπτύξουν οι επαγγελματίες νέες ικανότητες και βασικές δεξιότητες για να μειώσουν το οικολογικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων τους.

Οι αλλαγές και οι προσαρμογές που θα υιοθετηθούν από τους ενδιαφερόμενους συνδυάζουν το χαμηλό  κόστος με την αποτελεσματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, το ECHO-Tourism δημιούργησε νέες εκπαιδευτικές μεθόδους  και διοργάνωσε εργαστήρια κατάρτισης, με βάση μεθοδολογία που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στη Γαλλία.

Το πρόγραμμα είναι άμεσα προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου και ενός online ιστότοπου (με ανταλλαγή πρακτικών, εμπειριών, συμβουλών κλπ.), ενός ΜΟΟC (online εκπαίδευση) καθώς και μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης των ενδιαφερόμενων.

Στην Ελλάδα το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος συνεργάστηκε με το το δίκτυο «ΟΛ.ΚΙΣ» που συγκροτείται από μέλη που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε περιοχές του Κισσάβου- Ολύμπου καθώς και από την περιοχή του Ζαγορίου και των νησιών.

Σεμινάριο για το έργο ECHO-Τourism πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 9 Απριλίου με την συμμετοχή 50 επαγγελματιών του τουρισμού από τις 4 συμμετέχουσες  χώρες και αφορούσε στη δοκιμή και τη βελτίωση των εργαλείων του προγράμματος.


Τελική Εκδήλωση ΕCHO-Tourism “Γιατί ο Βιώσιμος Τουρισμός αποτελεί προτεραιότητα; Νέες προοπτικές & εργαλεία για τους Επαγγελματίες


Oδηγοί Καλών Πρακτικών

Για Επαγγελματίες

Για      Επισκέπτες

 

Μαζί με το ΜCE σε αυτό το έργο…

Les 7 VentsFrance

iniSeoFrance

CesieItaly

Udruga BračCroatia