Τα νέα μας

EcoOils-Nέο έργο!

Η συντήρηση και η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα παραγωγής και μεταποίησης φυτών που απαιτεί την ενίσχυση της ποιότητας και των οργανικών και φυσικών ετικετών που πληρούν τις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, συμβάλλουν παράλληλα στην προφύλαξη του περιβάλλοντος και την κερδοφορία των παραγωγών.

Το έργο EcoΟils, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +, υποστηρίζει την κατάρτιση των ευρωπαίων επαγγελματιών στην καλλιέργεια και στον μετασχηματισμό των αρωματικών φυτών προς μια ποιοτική βιολογική παραγωγή.