Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα, Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

HELPS

Υπάρχει ένα αποτελεσματικό μοντέλο στη Γαλλία όπου οι πολίτες βοηθούν ο ένας τον άλλον να ανακαινίσουν τα σπίτια τους, με την επίβλεψη επαγγελματιών και ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές: Το Chantiers solidaires (εργαστήρια αλληλεγγύης) της ένωσης Enerterre!

Το ευρωπαϊκό έργο HELPS, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, έχει στόχο την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την προσαρμογή και τη μεταφορά της εμπειρίας των εργοταξίων Enerterre. Το Chantiers solidaires Enerterre (εργαστήρια αλληλεγγύης) έχει σκοπό να δημιουργηθούν ευκαιρίες εκτέλεσης εργαστήριον αποκατάστασης κατοικιών ατόμων που βοηθούν κυρίως άτομα ή κοινότητες που ζουν υπό κακές συνθήκες στέγασης και που ευνοούν τη χρήση και την ανάπτυξη φυσικών και τοπικών υλικών με χαμηλό βαθμό αρνητικών επιπτώσεων και την κατάλληλη τεχνογνωσία. Με την παρουσία τεχνιτών και εκπαιδευτών, οι εθελοντές εκπαιδεύονται στην οικολογική κατασκευή και την οικολογική ανακαίνιση, χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά και τοπικές τεχνικές.

Το έργο HELPS στοχεύει στην προσαρμογή και τη μεταφορά της εμπειρίας της ένωσης Enerterre σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. 

  • Τα εργαστήρια αλληλεγγύης ενισχύουν τη συνοχή σπάζοντας την απομόνωση των ανθρώπων σε επισφάλεια και βελτιώνει το περιβάλλον διαβίωσης τους.
  • προσφέρουν μια μη τυπική μέθοδο κατάρτισης που εποπτεύεται από τεχνίτες.
  • αντιμετωπίζουν την πρόκληση της βελτίωσης της οικίας μέσω της δέσμευσης των ίδιων των κατοίκων και της τοπικής αυτοβοήθειας.
  • συμβάλλουν στην αειφόρο τοπική ανάπτυξη μέσω της προώθησης της οικολογικής οικοδόμησης.

Είδος καλυπτόμενων εργασιών

  • Εργασίες επισκευής και κατασκευής επιχρισµάτων
  • Ελαφρές εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας
  • Εργασίες µόνωσης τοίχων και οροφής
  • Και άλλες εργασίες αναδόμησης σπιτιού

Το έργο HELPS προγραμματίζει μια σειρά εργαστηρίων κατάρτισης για τη δημιουργία εργαστηριών αλληλεγγύης.

Στην Ελλάδα, το ΜΚΠ διοργάνωσε 2 πιλοτικά εργαστήρια εθελοντών.

Learn more about the 2 pilote worksites in Greece!

Διαβάστε τον Μεθοδολογικό Οδηγό για την εφαρμογη εργαστιριων για ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ


Η συνεργασία

Στο ευρωπαϊκό αυτό έργο συμμετέχουν 6 τοπικές οργανώσεις από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Les 7 Vents είναι ο συντονιστής του έργου.