Αειφόρος ανάπτυξη, Εργα, Οικοκοινωνία

Social & Nature

«Οι άνθρωποι που είναι κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά, πολιτικά, θεσμικά ή περιθωριοποιημένοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην κλιματική αλλαγή, καθώς και σε ορισμένες στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού» IPCC – Διακυβερνητική ομάδα για την κλιματική αλλαγή.

Το Social & Nature ήταν ένα έργο που αναπτύσσεται από 6 εταίρους σε 4 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία) για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Σκοπός  του ήταν η πρόληψη και ο μετριασμός των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, μετά από περιβαλλοντικές καταστροφές,  σε ομάδες που είναι ήδη ευάλωτες από κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική άποψη.

Είχε 2 συγκεκριμένους στόχους:

  •         Δημιουργία διακρατικής κοινοπραξίας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την κατάρτιση εκπαιδευτών που εργάζονται στον κοινωνικό τομέα και ενεργούν ως διαμεσολαβητές και διευκολύνουν/βοηθούν ευάλωτες ομάδες.
  •         Δημιουργία απλών και εύκολων διδακτικών εργαλείων για χρήση από εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα.

     


Oι εταίροι του έργου, μαζί με τον Μεσογειακο Κέντρο Περιβάλλοντος

IFRTS CORSEFrance  

ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIAItaly 

UNESSABelgium 

IASIS NGOGreece 

ITG CONSEILFrance


Tα Newsletters μας!