Εργα, Οικοκοινωνία

STAIRWAY to SDG

Το 2015, ο ΟΗΕ ενέκρινε την ατζέντα του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη, μια ευκαιρία για τις χώρες και τις κοινωνίες τους να ξεκινήσουν έναν νέο δρόμο που θα μπορούσε να βελτιώσει τη ζωή όλων μέσω 17 στόχων αειφόρου ανάπτυξης (SDGs).

Πρόκειται για τον σχεδιασμό στόχων και αξίων που πρέπει να ενσωματωθούν και να μετατραπούν σε καθημερινές και βιώσιμες πρακτικές.

Το έργο STAIRWAY to SDG στόχευσε συγκεκριμένα σε εκείνους τους επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, παιδαγωγούς οι οποίοι, μέσω του ρόλου τους, μπορούν να ενισχύσουν το μήνυμα και να εμπλέξουν άτομα στην εφαρμογή του προγράμματος.

Οι εταίροι του STAIRWAY  to SDG που προέρχονται από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, ανέπτυξαν για το έργο αυτό, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που απευθύνεται σε επαγγελματίες στο χώρο της κατάρτισης  και εκπαιδευτικούς. Μια εφαρμογή για κινητά  προτείνεται στους  μαθητευόμενους  για να ελέγχουν τις γνώσεις τους!

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος ασχολήθηκε ειδικότερα με τις αξίες και τους βιώσιμους στόχους  του SDG για τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα στην ξηρά (SDG13), την προστασία των θαλασσών και των ωκεανών (SDG 14).

Τα καινοτόμα εργαλεία του έργου διατίθενται σε 6 διαφορετικές γλώσσες (ιταλικά, ισπανικά, ελληνικά, πορτογαλικά, ολλανδικά και αγγλικά).

Μαζί με το ΜΚΠ 


ODISEE-Belgim   
OIKOS-Italy
Posto Solodario-Portugal           
Amycos-Spain
GRYD-UK